Strona główna Mapa serwisu Kontakt

Zasady

Uczestnikiem konkursu organizowanego przez GOBARTO S.A. może zostać każdy hodowca, który zawrze ze Spółką umowę kontraktacyjną na sprzedaż tuczników w trakcie trwania danej edycji konkursu.

 

Konkurs polega na tym, że jego uczestnicy gromadzą na swoich kontach (operację prowadzi GOBARTO) punkty wg następujących zasad: każdy dostarczony tucznik jest ważony, a punkty naliczane są w zależności od jakości dostarczonego surowca.

 

Chcąc jeszcze lepiej realizować ideę konkursu zmienione zostały zasady punktacji.

 

W minionej edycji konkursu rozpoczęte zostało wyższe premiowanie klasy S oraz E. W przypadku pierwszej punktacja wyniosła 6 punktów za kg (wcześniej 4 punkty), natomiast klasa E – 4 punkty (wcześniej 3), jednocześnie klasa R przestała być punktowana (wcześniej 1 pkt.). Powyższa punktacja obowiązuje również w tegorocznej edycji i ostatecznie wygląda następująco:

  • klasa S – za każdy kilogram – 6 punktów
  • klasa E – za każdy kilogram – 4 punkty
  • klasa U – za każdy kilogram – 2 punkty
  • klasy R, R2, O i P – 0 punktów.
 

Partnerzy konkursu


Copyright © 2011 PKM DUDA S.A. 
Strona główna   |    Mapa serwisu   |    Aktualności   |    Konkurs   |    Organizator   |    Sponsorzy   |    Historia